Sök Sök
Meny Meny

Logga in

25 aug 2015

Timbros ”skolexperter” väljer fel måltavla

Tankesmedjan Timbro föreslår avskaffandet av lärarlegitimationen. Många av de sakförhållanden och problem som Timbro beskriver kan Lärarnas Riksförbund instämma i. Däremot kommer Timbro fram till helt fel slutsats, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, i en replik.

Bo Jansson, ordförande

Bo Jansson, ordförande

REPLIK | LÄRARLEGITIMATIONER

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas framgångar. Sedan ett antal decennier har skolhuvudmännen, såväl kommunala som privata, bemannat lärartjänsterna med personer som saknar utbildning för det de ska göra. Till skillnad från Timbro (SvD Debatt 23/8) tror Lärarnas Riksförbund att en viktig förutsättning för att eleverna ska lära sig ett ämne är att läraren själv är utbildad i det.

I en undersökning som Lärarnas Riksförbund gjorde för några år sedan visade det sig att cirka hälften (!) av undervisningen i svenska respektive matematik i årskurs 7–9 i grundskolan bedrevs av personer som saknade ämnesutbildning för detta. Vi tror inte detta främjar en god resultatutveckling hos eleverna.

Lärarnas Riksförbund hävdar med bestämdhet att lärarlegitimationen är rätt tänkt. Men genomförandet av densamma lämnar tyvärr en del i övrigt att önska. I stället för att som Timbro föreslår, att avskaffa legitimationen, anser Lärarnas Riksförbund att den bör förstärkas så att legitimationen omfattar just kravet att vara utbildad i rätt ämne för att få sätta betyg.

Jag kan beklaga att Timbros nya ”skolexperter”, Johan Ingerö och Jesper Ahlgren, fått för sig att stridsropet om möjligheter för arbetsgivaren att helt välja och vraka ska användas även i skolan. De väljer fel måltavla när de nu rasar mot lärarlegitimationsreformen, en reform som visar upp det orimliga förhållandet att rektorer i svensk skola tidigare har kunnat anställa obehöriga och till och med personer utan någon form av adekvat utbildning som tillåtits arbeta som lärare.

Det överhängande problemet i svenska skola i dag är knappast att kunna säga upp lärare. Tvärtom behöver vi får fler som vill bli lärare. Konkurrensen om utbildningsplatserna på lärarutbildningarna måste öka. Det är också helt avgörande att lärare vill stanna kvar och fortsätta i yrket. I dag är det alltför många som lämnar yrket i förtid, och undersökningar visar att 60 procent av dagens lärare överväger att lämna yrket.

Tyvärr finns det inga horder av människor som vill bli lärare. Det är inte särskilt konstigt att alltför få velat bli lärare, när vem som helst kunnat anställas som lärare, utan att ha utbildning för yrket. Detta tillsammans med för låga löner och för dåliga arbetsvillkor har gjort att attraktiviteten i yrket har minskat.

Använd nu i stället lärarlegitimationsreformen för att stärka den svenska skolan. Nu kan vi bättre se till att alla lärare är utbildade och kunniga i sina ämnen. Vi i Lärarnas Riksförbund är också öppna för att man inför någon form av lämplighetstest till lärarutbildningen.

Många lärare reagerar med rätta på att okunskap styr en del av skoldebatten. Vi är alltfler som blir trötta på de grunda analyser som förs fram. Förhoppningsvis kan vi se Timbros försök att komma in i debatten som ett olycksfall i arbetet. Tänk igenom och återkom.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

För kommentarer:
Bo Jansson ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2015-08-25 09.53

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll