Sök Sök
Meny Meny

Logga in

27 aug 2014

Tre goda år löser inte 40 år av svag löneutveckling för lärarna

Att lärarnas löneutveckling för tillfället går åt rätt håll är positivt, men det ska sättas i perspektivet att lärarlönerna kraftigt har halkat efter under de senaste 40 åren, vilket inte kan rättas till på bara tre år, skriver Bo Jansson, ordförande för Lärarnas riksförbund.

Läraryrkets attraktionskraft är en ödesfråga för att Sverige ska kunna konkurrera med de främsta kunskapsnationerna i världen. Yrket ska präglas av frihet under ansvar och konkurrenskraftiga löner.

I likhet med Anders Knape kan vi konstatera att löneutvecklingen för de kommunala lärarna går åt rätt håll, men det är för tidigt att tala om ett trendbrott. Vi ger gärna en eloge för det arbete som SKL utfört när de pressat på för att få kommunerna att påbörja lönesatsningar i lärarnas nuvarande löneavtal. Men som vi kan konstatera återstår mycket att göra. Att lärarnas löneutveckling för tillfället går åt rätt håll ska sättas i perspektivet att lärarlönerna oavsett huvudman och avtalskonstruktion kraftigt har halkat efter under de senaste 40 åren, vilket inte kan rättas till på bara tre år.

Vi kan dock konstatera att det är långt ifrån alla kommuner som har lyssnat på SKL och den allmänna opinionen. Spridningen i lärarnas löner mellan kommunerna har ökat drastiskt sedan millennieskiftet – till och med mer än fördubblats. Detta innebär att vissa av Sveriges kommuner uppenbarligen väljer att inte satsa på lärarna vilket är ett ansvar som SKL inte kan svära sig fritt ifrån.

Sveriges lärare har tappat i lön gentemot andra yrkesgrupper och tjänar långt mindre än sina kollegor i nästan alla länder i OECD. Lärare har de senaste fyra fem decennierna tappat i relativlön jämfört med andra jämförbara akademikeryrken men även gentemot mindre kvalificerade yrken.

På många håll fungerar svensk skola väl, men SKL får inte blunda för rönen från den senaste Talisundersökningen, där endast var tjugonde svensk lärare tycker att yrket har hög status. Nio av tio lärare tycker visserligen om att arbeta i skolan men bara drygt hälften skulle välja att bli lärare igen.

Det är glädjande och mycket viktigt att Anders Knape lovar en fortsatt bra löneutveckling i kommunerna. När SKL:s ordförande skriver att man utgår ifrån att löneökningarna under innevarande år kommer att hamna betydligt över märket på arbetsmarknaden är det en utfästelse som måste uppfyllas. I år och kommande år.

De närmaste åren är avgörande för svenska skolas framtid och för Sverige som kunskapsnation. Vi har ett stort beting framför oss.

Bo Jansson
ordförande Lärarnas riksförbund

För kommentarer:
Bo Jansson ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2014-12-04 16.42

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll