Sök Sök
Meny Meny

Logga in

24 apr 2017

Upp till bevis kommunala skolpolitiker

Lärarnas löner måste upp till nivåer som visar att utbildning lönar sig. Så kan läraryrket återigen bli åtråvärt, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund i Dagens Arena.

Åsa Fahlén, förbundsordförande

Åsa Fahlén, förbundsordförande

Svensk skola står inför sin svåraste utmaning på decennier. I en situation med akut lärarbrist och långvarig negativ kunskapsutveckling har skolan fått ett stort inflöde av elever med ett annat modersmål än svenska där vissa också flytt från krig och katastrof. Situationen är exceptionell och kräver satsningar på alla plan.

Detta betyder en extra stor utmaning för kommuner som redan befann sig i en besvärlig situation. I kommuner som Sollefteå, Dals-Ed, Flen, Mjölby och Övertorneå har såväl lärartätheten som andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan sjunkit den senaste tioårsperioden. Det krävs kraftfullt agerande i dessa — och andra — kommuner för att säkra lärarförsörjningen samt för att behålla nuvarande lärare.

Det bara en väg framåt: Satsa på lärarna och skolan.

I Lärarnas Riksförbunds lönerankning av grundskollärares löner 2015 ser vi tydliga samband med kommunernas strukturella faktorer. Storstadsregionerna har högst löner och kommuner i dessa regioner placerar sig bäst i rankningen. Glesbefolkade kommuner hamnar lägre i rankningen än tätbefolkade. Störst effekt har kommunmedborgarnas genomsnittliga förvärvsinkomster.

Vi finner också vissa effekter av styrets politiska färg. Efter kontroll av strukturella skillnader mellan kommunerna ser vi en liten positiv effekt av alliansstyre och en liten negativ effekt av vänsterstyre.

Nu ska inte dessa skillnader överdrivas, men de här siffrorna är illavarslande för en kommun som behöver rekrytera lärare. Nu finns det bara en väg framåt: Satsa på lärarna och skolan. Och det gäller alliansstyrda såväl som vänsterstyrda kommuner.

Lärarbristen är akut. Men för att man ska kunna rekrytera nya lärare och locka tillbaka de lärare som lämnat yrket krävs samma sak som överallt annars på arbetsmarknaden:

Konkurrenskraftiga löner och en god arbetsmiljö. De svenska lärarlönerna ligger på en mycket blygsam nivå också vid en internationell jämförelse och arbetsbelastningen har blivit allt tuffare.

Både den nuvarande regeringen och den föregående tycks ha insett problemet och har också tagit några viktiga första steg för att höja lärarnas löner. Men det räcker inte. Lärare måste upp på lönenivåer som visar att utbildning lönar sig. Så kan läraryrket återigen bli åtråvärt!

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Pressjour Lärarnas Riksförbund, 08-613 25 55 

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-24 14.38

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll