Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Hur många ska med?


Ett stort problem:

En av tre elever tar inte examen från gymnasiet. Det motsvarar cirka 35 000 unga människor. Varje år.

Från 2016 till och med 2029 blir det 500 000. En halv miljon unga som får en lång väg till en ljusnande framtid.

Så här kan vi inte ha det. Alla måste få möjlighet att lyckas!

Titta på vår grafik så får du veta när under skolgången eleverna hoppar av och vilka det är som inte tar examen. Du kan också se hur många gymnasielever i just din kommun som inte tog examen.

Dra den blå pilen åt vänster för att starta grafiken.

Frågor och svar om siffrorna i grafiken »Dokumentfil .pdf

Grafik:
Dra pilen åt vänster!

Tre lösningar:

1. Staten måste styra resurserna
dit de behövs

Staten måste ta ansvaret över skolans finansiering och styra resurserna dit där de behövs mest.

Skolans kompensatoriska uppdrag måste återupprättas: Alla elever, oavsett bakgrund, måste ges likvärdiga möjligheter att klara sin skolgång.

2. Stödinsatser måste sättas in tidigt

Det specialpedagogiska stödet måste i större utsträckning styras mot låg­stadiet. Ett första steg är att upptäcka behovet tidigt, därefter måste rätt stöd sättas in. I dag sätts mest dokumenterat stöd in i årskurs 9. Det är för sent.

3. Lärarna måste få rätt förutsättningar

Läraryrket måste renodlas och lärarnas arbetsbelastning minskas så att lärarna får mer tid för sitt kärnuppdrag och rätt förutsättningar för att kunna anpassa undervisningen efter elevernas olika behov. Ett förslag är att ta in andra yrkeskategorier som kan avlasta lärarna.

Film: Hur många ska med?

En tredjedel av alla elever slås ut ur den svenska skolan och riskerar att hamna i utanförskap. Hur går vi från detta till en skola för alla?

10 frågor och svar om framtidens skola

  • Varför ska staten finansiera skolan?
  • Vad händer med friskolorna?
  • Varför skulle en statligt styrd skola ge högre kunskapsresultat?
  • Varför skulle en statligt styrd skola ge bättre likvärdighet?
  • Hur ska läraryrket bli mer attraktivt?
  • Hur märker eleverna förändringen?
  • Vilken blir kommunernas roll?
  • Vad händer med skolmyndigheterna?
  • Kommer segregationen minska?
  • Hur lång tid tar en reform?

Frågorna om hur Lärarnas Riksförbund vill att skolan ska finansieras och styras är många.

Svaren hittar du i broschyren "10 svar om framtidens skola" »

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Pontus Bäckström

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-22 14.48