Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Hur många ska med?

En av tre elever tar inte examen från gymnasiet. Det motsvarar cirka 35 000 unga människor. Varje år.

Från 2017 till och med 2030 blir det 500 000. En halv miljon unga som får en lång väg till en ljusnande framtid. Så här kan vi inte ha det - alla måste få möjlighet att lyckas!

Hur många ska med?
 • Följ eleverna genom skolväsendet i vår grafik. Klicka här »Dokumentfil .pdf
 • Undersök hur det ligger till i din kommun och jämför med riksgenomsnittet eller dina grannkommuner. Kicka här »Dokumentfil .xlsx
 • Ta del av föräldrarnas beskrivning av barnens skolgång och se vilka skilda förutsättningar olika barn får för att lyckas i skolan.
  Klicka här »

 

Tre lösningar:

1. Staten måste ta över finansieringen av skolan
Det krävs en statlig finansiering av skolan där den socioekonomiska viktningen av resurserna ökar. Härigenom möjliggörs kraftfulla insatser för att stärka undervisningen där det behövs som allra mest.

2. Staten måste vara beredd att ta över ansvaret för de skolor som idag är
kommunala
Skolan har under allt för lång tid varit en kommunal experimentverkstad. Landets 290 olika kommunala huvudmän har ännu inte kunnat förverkliga statens mål och intentioner med skolan. Skolkommissionens förslag på reformer måste genomföras. Om inte utvecklingen vänder måste staten vara beredd att ta över de skolor som idag är kommunala.

3. Stöd måste sättas in tidigt för de elever som riskerar att inte nå målen
Ju yngre eleverna är, desto större är sannolikheten att olika stödinsatser kan lyckas. Allt tyder på att vi i Sverige sätter in stödet för sent. Detta måste förändras. Lärarnas Riksförbund kräver att lärare får förskrivningsrätt om speciallärarstöd till elever.

 

14 lektioner om att förbättra skolan

Den här skriften riktar sig framför allt till landets politiker. Här får de 14 lektioner – och en diger lista med uppgifter att utföra:

 1. Elevers rätt till undervisning
 2. Elevers rätt till studie- och yrkesvägledning ska stärkas
 3. En likvärdig skola är ett nationellt intresse
 4. Skolvalet måste vara långsiktigt hållbart
 5. Skolan och språkkunskaper behövs för integrationen
 6. Grundskolan – en gemensam plattform med tidiga insatser
 7. En likvärdig gymnasieskola byggd på valfrihet
 8. Vuxenutbildning – en ny chans för den som behöver
 9. Utvärderingen av kunskaper ska vara rättssäker
 10. Digitaliseringen kan utveckla skolan
 11. Sverige behöver en lärarutbildning av högsta kvalitet
 12. Lärare måste få utvecklas inom sitt yrke
 13. Villkoren och arbetsmiljön ska främja undervisningen
 14. Vi har inte råd med låga löner i skolan

Läs mer och ladda mer lektionerna här
14 lektioner om att förbättra skolan  »

Omslag till broschyren 10 svar om framtidens skola

Politiken sviker skolan
— nio utmaningar för Sverige

Sverige ska ha en skola i toppklass. Det kräver samarbete och samverkan. I Politiken sviker skolan – Nio utmaningar för Sverige intervjuar Christer Isaksson, journalist och författare, Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund. I samtalet pekar hon ut nio problem som måste lösas nu. Det handlar om kunskaper, lärarens tid, hot och våld, skol­segregation, vinster, lärarbrist, statens ansvar, shopping av utbildning och hotet mot vår demokrati.

Omslag till boken Politiken sviken skolan – Nio utmaningar för Sverige

Se filmen som vi tog fram 2017: Hur många ska med?

En tredjedel av alla elever slås ut ur den svenska skolan och riskerar att hamna i utanförskap. Hur går vi från detta till en skola för alla?

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Katariina Treville

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-01 13.27

Ansvarig redaktör för sidan: Karin Sjödin