Logga in

Du avgör: Ska alla elever få samma chans?

 

SKOLAN HAR BLIVIT ETT LOTTERI. Var elever bor styr deras förutsättningar, i alltför stor utsträckning. Kunskapsresultaten sjunker och få vill bli lärare. Kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande. VI BEHÖVER EN NATIONELL KUNSKAPSSKOLA för att alla elever ska få en likvärdig utbildning. Staten måste ta ansvar för skolan och tilldela resurser efter behov. Lärare och rektorer måste få större möjligheter att påverka förutsättningarna för undervisningen.

I valrörelsen 2014 drev Lärarnas Riksförbund kampanjen #Skolvalet2014 där du kunde skriva upp för en nationell kunskapsskola. Över 20.000 namnunderskrifter fick vi in som presenterade och överlämnade till skoltalespersonerna för respektive riksdagsparti. Hundratals berättelser från lärare, elever och föräldrar beskrev hur skolan ser ut har vi också samlat in.

Lärarnas Riksförbund

#skolvalet2014


48 av 88 gillar detta