Nämnden finns på Skolverket, men är ett särskilt beslutsorgan som ansvarar för sina egna beslut.

Regeringen utser Lärarnas Ansvarsnämnd för tre år i taget och består av en ordförande och åtta andra ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit domare. De övriga ledamöterna ska ha särskild sakkunskap om, och även praktisk erfarenhet av, skol- eller förskoleverksamhet och lärares och förskollärares uppdrag. Lärarnas Riksförbund har flera ledamöter i nämnden.

Det är enbart Skolinspektionen som kan föra ärenden till nämnden. Skolinspektionen tar först emot en anmälan från till exempel rektor, kollega eller en förälder. Därefter avgör Skolinspektionen om ärendet ska anmälas till ansvarsnämnden.

Skolinspektionen kan också själv ta initiativ till att få ärenden prövade av nämnden om den till exempel vid skolbesök eller annan tillsyn upptäckt missförhållanden. Nämnden har bara fattat ett tiotal beslut vilket innebär att det ännu inte utvecklats speciellt mycket praxis. Besluten avser såväl varningar som återkallande av lärarlegitimation.

På skolverkets webbplats kan du hitta mer information om Lärarnas ansvarsnämnd och dess arbete.

Läs mer om Lärarnas ansvarsnämnds hantering av ärenden »