Förtydligande av statistiken i filmen: Från 2012 fram till mars i år har Skolinspektionen gått vidare med nio fall till Lärarnas ansvarsnämnd av knappt 400 inkomna anmälningar mot lärare och förskollärare. I april 2015 har ytterligare en anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd tillkommit.

Lärarnas ansvarsnämnd har hittills fattat beslut i sju av de totalt tio ärendena: Fyra lärare har friats, en har varnats och två har mist sin legitimation. För tre av de här beslutade ärendena pågår en rättsprocess.