Justitieombudsmannen, JO, har vid ett flertal tillfällen klargjort att kollektiv bestraffning, eller hot om detta, är ett otillåtet påtryckningsmedel .

Att genom hot förmå en elev att bekänna, eller att få de andra eleverna att avslöja den skyldige, är således inte acceptabelt.

Kollektiv bestraffning - Lärarnas Riksförbund


 


Justitieombudsmannen, JO, har vid ett flertal tillfällen klargjort att kollektiv bestraffning, eller hot om detta, är ett otillåtet påtryckningsmedel .

Att genom hot förmå en elev att bekänna, eller att få de andra eleverna att avslöja den skyldige, är således inte acceptabelt.