Webbartiklar

Vid Linköpings universitet har man låtit lärarstudenter arbeta med simulerade klassrumssituationer för att stärka deras ledarskapsförmåga.
Läs artikeln »

Dagens nyheter har under våren publicerat ett antal artiklar om föräldrars inflytande på skolan.
Läs DN:s artiklar om ämnet »

I Malmö har man satsat på lärares ledarskap.
Läs Skolvärldens artikel om ledarskapsutbildningen »

Regler, rutiner och positiv förstärkning har lett till en bättre studiero i klassrummen på Domnarvets skola i Borlänge.
Läs Skolvärldens artikel om metoden »

Forskning om faktorer som utmärker framgångsrika skolor.
Läs Skolvärldens artikel om forskningen »

Forskning

I Annika Liljas avhandling Förtroende fulla relationer mellan lärare och elev finns mycket att både känna igen sig i och att lära sig av.
Läs avhandlingen »

Anneli Frelin och Jan Grannäs diskuterar i artikeln Direct and indirect educational Relationships hur vi kan förstå elevers relationer till alla vuxna i skolan, inte bara till lärarna, och vad relationerna betyder för elevernas lärande.
Läs artikeln »

Per Lindqvist ger oss i artikeln Ödmjuk orubblighet ett möjligt svar på vad som utmärker skickliga lärare.
Läs artikeln »

Hur har senaste decenniernas skolreformer påverkat lärarprofessionens autonomi? Läs Ola Franssons rapport Lärande som policy publicerad av IFAU.
Läs rapporten »

Rapporter

Creating a Culture: How school leaders can optimise behavior. Tom Bennett, brittisk forskare har skrivit en rapport om skolledares arbete med att främja skolkultur och studiero i brittiska skolor.
Läs rapporten »

Skolans arbete för att säkerställa studiero. Skolinspektionens rapport från 2016, där de har granskat om och hur ett antal grundskolor arbetar för att säkerställa studiero i undervisningen.
Läs rapporten »

Trygghet och studiero, juridisk vägledning från Skolverket.
Läs vägledningen »