Det är ofta svårt att veta i stunden vad ett val kommer att leda till, men det är också viktigt att de val man gör är reflekterade utifrån lagstiftning, skolans organisation och lärares yrkesetik. Väldigt sällan står det mellan ”det rätta” och ”det felaktiga” valet, oftast står det mellan ett antal bättre och ett antal sämre val.

I filmen leder olika val till olika konsekvenser. Vi bygger dessa konsekvenser på att ha läst ett antal olika anmälningar till Skolinspektionen. Väljer du på ett visst sätt kommer skolan att få kritik av Skolinspektionen, väljer du på ett annat sätt får du som lärare istället stöd av inspektionen för ditt agerande. Ytterligare ett val leder istället till ett stärkt förtroende mellan läraren och elevens föräldrar, som i det fallet inte alls gör någon anmälan.

Vad filmen vill visa:
• Du måste som lärare agera – att välja att göra ingenting är inte en fungerande lösning.
• Det är lättare för lärare att agera om det finns rutiner för hur man hanterar ordningsproblem på skolan.
• Att ta direkt kontakt med elevens föräldrar är avgörande för att bygga förtroende och goda relationer.

På webbsidorna för Våga vara lärare har vi samlat information och material som ska utgöra stöd för lärare, baserat på forskning, lärare som beskriver hur de arbetar samt utifrån juridikens ramar. Filmen är främst tänkt att väcka nyfikenhet för de sidor där man kan få råd och stöd i att ”våga vara lärare".

Se filmen och testa hur du agerar »