» 7 av 10 lärare utsätts för press från föräldrar.
» 8 av 10 kommuner lider av akut lärarbrist.
» 2 av 3 gymnasielärare har funderat på att sluta.

När lärare blir hotade med anmälningar och många utan dessa hot ändå känner en oro, då riskerar vi att duktiga lärare faktiskt inte fullt ut kan göra sitt jobb, och kanske till och med lämnar yrket.

Lärare har ett stort ansvar för att utveckla och upprätthålla förtroendefulla relationer med sina elever och med deras föräldrar. I de allra flesta fall är detta inte något problem, det är tvärtom för många det allra bästa med läraryrket.

Det som behövs för att läraryrket ska vara så bra som det kan vara är samhällets tillit. En tro på att det som sker i svenska skolor och klassrum till allra största delen är bra, tillräckligt bra, och ofta mycket bra.

”7 av 10 lärare utsätts för press från föräldrar”

Det finns de som säger att lärare fattar över 1 000 beslut varje dag! Då uppstår självklart många dilemman – att tvingas välja något och att välja bort något annat. Rätt eller fel finns inte alltid i stunden, men kanske i efterhand. När det verkligen blivit fel finns rutiner för att hantera det. Men när lärare blir anmälda enbart för att de i stunden gjort ett val som någon inte är helt nöjd med, då har det gått för långt.

Våga vara lärare handlar om just det. Om att bli lite kaxigare. Om att fler ska vilja och våga välja världens bästa yrke. Och för att våga behöver vi stöd – från samhället, från skolledare, från andra lärare och från föräldrar. Vi vill att alla parter ska förstå de spelregler som finns – och därmed ta sitt ansvar.