Yrkesetiskt dilemma 1

Läraren Robin har en genomgång vid tavlan och går igenom några svåra begrepp som flera elever har undrat över. De flesta lyssnar noga, några är mindre intresserade men hänger ändå med. Kim visar inget intresse alls. Kim stör inte de andra, men tar uppenbart inte till sig av Robins förklaringar. Robin vet att Kim har haft svårt att hänga med i undervisningen om det här området.

– Om Robin bryter genomgången för att få Kim mer uppmärksam störs de andras koncentration, och han riskerar att tappa tråden.
– Om Robin ber Kim stanna efter lektionen kommer han få svårt att hinna till mötet med Moas föräldrar. Förra gången de skulle träffas var Robin tio minuter sen på grund av en incident i korridoren.
– Om Robin inte gör något alls kommer Kim få svårt att klara provet som är om ett par dagar.

Hur skulle du göra?

Ur Lärares yrkesetik:

”Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande.”

”Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och med deras föräldrar/vårdnadshavare och vara lyhörda för deras synpunkter”

”Lärare möter eleverna både som enskilda individer och som en del av ett kollektiv.”

Yrkesetiskt dilemma 2

Du undervisar i trean och i förra veckan gjorde eleverna ett läsförståelsetest som de flesta efteråt tyckte varit både roligt och ganska lätt. Idag sitter eleverna i grupper och arbetar och du har tänkt att försöka återrapportera resultaten till eleverna under lektionen. De får komma fram en och en till ditt bord, se sitt resultat, och få en kort återkoppling om vad som fungerat bra och mindre bra.

Tre elever sitter i grupprummet. Du går in och ber en av dem komma ut till dig. En av eleverna säger: ”Du kan berätta för oss alla samtidigt, vi har inga hemlisar för varandra.” Just den eleven hade stora svårigheter med provet medan de andra två klarade det galant.

Hur gör du?

Ur Lärares yrkesetik:

”Lärare möter eleverna både som enskilda individer och som en del av ett kollektiv.”

”Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning vara varsam med information om eleverna...”

”Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning inte diskriminera någon med avseende på kön, sexuell identitet, etnisk, politisk och religiös tillhörighet eller social och kulturell bakgrund, inte heller på grund av förmåga eller prestation.”