Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Dags att nominera till Lärarnas yrkesetiska råd

Känner du någon lärare som vill engagera sig i yrkesetiska frågor? Nu kan du nominera honom eller henne till ledamot i Lärarnas yrkesetiska råd.

Vad är Lärarnas yrkesetiska råd?

En god yrkesetik är en förutsättning för en hög kvalitet i mötet mellan lärare och elev. Därför har Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet fastställt yrkesetiska principer för lärarkåren samt inrättat ett yrkesetiskt råd (2007). Rådet har en fristående roll i förhållande till lärarorganisationerna och verkar för en god yrkesetik inom lärarkåren.

Vilka är ledamöter i Lärarnas Yrkesetiska råd?

Lärarnas yrkesetiska råd består av fyra yrkesverksamma lärare och två forskare/lärarutbildare. Två av de yrkesverksamma ledamöterna utses av Lärarnas Riksförbund. Vid årsskiftet löper innevarande mandatperiod ut för en av Lärarnas Riksförbunds ledamöter (Susanna Sjögren). Mandattiden är fyra år.

Vem kan nominera?

Enskilda medlemmar, lokalföreningar, kommunföreningar, distriktsföreningar och särskilda föreningar kan nominera lärare som de bedömer kan komma ifråga för det yrkesetiska rådet.

Kravprofil för den som nomineras

Den som nomineras ska vara

  1. yrkesverksam lärare
  2. medlem i Lärarnas Riksförbund
  3. väl förtrogen med de yrkesetiska principerna
  4. själv tillämpa ett yrkesetiskt förhållningssätt i sin yrkesutövning.

Du kan även nominera en person som är redan är, eller tidigare har varit, ledamot i Lärarnas yrkesetiska råd.

Så nominerar du

Fråga först personen som du vill nominera om hen är intresserad av uppdraget. Skriv sedan din nominering. Den ska innehålla:

  1. uppgifter om lärarens nuvarande tjänst
  2. adressuppgifter
  3. en motivation till varför just denna lärare är lämplig.

Skicka din nominering via brev till

”Yrkesetiskt råd”
Lärarnas Riksförbund
Box 3529
103 69 Stockholm

1 december – sista dag för nominering

Sista dag för nominering är den 1 december 2017. Därefter prövar förbundsstyrelsen inkomna förslag mot kravprofilen och utser en ledamot för fyra år.

Har du frågor?

För ytterligare upplysningar kontakta Anna Jändel-Holstvia e-post: anna.jandelholst@lr.se


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-09 15.01

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll