Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Fler lektorer viktigt för att höja kvaliteten i skolan

Lärarnas Riksförbund välkomnar att regeringen nu inför fler lektorstjänster i skolan. Förbundet har länge drivit kravet på fler lektorer och ser med tilfredsställelse på regeringens besked.
- Det är ett gammalt LR-krav. Vi måste komma tillrätta med den sjunkande kunskapsnivån. Men det kräver att staten pekar med hela handen, säger Metta Fjelkner till Dagens Nyheter.
- Lärarnas Riksförbund har under många år ensamt drivit kravet på fler lektorat och vi har betonat att det är viktigt att det blir lektorer i olika ämnen, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

- Det är viktigt att staten har stort inflytande över att lektoraten verkligen kommer till stånd och att inte kommunerna kan låta bli att tillsätta lektorer.
Det är nu ytterst angeläget att satsa på ämnesfördjupningen, särskilt mot bakgrund av att de svaga resultaten för svenska elever i matematik och fysik, säger Metta Fjelkner.

I det förslag till ny skollag som lämnas till lagrådet i veckan kommer regeringen föreslå att lärare som disputerat eller fått en licentiatexamen ska kunna få en lektorstitel. De blir huvudlärare i sina ämnen. Meningen är att fler forskarutbildade lektorer ska höja kvaliteten med sin sakkunskap.

Lektorerna blir en brygga mellan gymnasieskolan och universitetet, mellan skolan och forskningen. Genom att återinföra lektorerna skapas också karriärvägar för lärare. Det kommer att leda till högre lönerna för välutbildade lärare.

Betonar vikten av gedigna ämneskunskaper och ämnesdjup
- Detta är en tydlig markering av vikten av gedigna ämneskunskaper och högre utbildning, säger Metta Fjelkner.

Lektorerna kan finnas på alla nivåer i skolan, men kommer bli vanligast på gymnasiet, där ämnesjupet finns.

- Att det i dag finns endast 159 yrkesverksamma lektorer i gymnasieskolan är långt ifrån vad som anstår en nation som vill ha en skola i världsklass. Vi har lagt fram krav på att skolhuvudmännen måste avsätta minst 1 procent för att stärka läraryrkets vetenskapliga bas, där en hörnsten är en rejäl satsning på fler lektorer i gymnasieskolan, säger Metta Fjelkner.

Viktigt ha koppling till akademin
- Duktiga, välutbildade lärare är det absolut viktigaste för att skapa en skola av högsta kvalitet, säger Metta Fjelkner.
- Vi har krävt att även lärarnas kompetensutveckling ska vara tydligt kopplad till akademin och aktuell forskning. Arbetsgivarna måste i sin tur se till att det är meriterande och syns i lönekuvertet att lärare utvecklas och lär nytt, säger Metta Fjelkner.

- Vi vill se en god löneutveckling för lärare som tar till sig och använder aktuell forskning. Dessutom måste det finnas en möjlighet att kombinera forskning med undervisning, säger Metta Fjelkner.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Zoran Alagic

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-14 17.00