Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Medverka i en undersökning om lärarprofessionen

Lärarnas Riksförbund samarbetar med CUREE, the Centre for the Use of Research and Evidence in Education, i en studie om lärares professionella identitet och hur den påverkar undervisningen. Studien genomförs i sju länder och omfattar fler olika delprojekt.

CUREE arbetar tillsammans med EI, Education International, i studien. EI är världens största fackliga federation med över 400 organisationer världen över. Inom EI samlas över 32 miljoner lärare från 171 länder, där Lärarnas Riksöfrbund är en av medlemmarna.

Som ett led i forskningsprojektet genomförs en enkätstudie med yrkesverksamma lärare. Där ni ombeds att reflektera över er egen professionella identitet och de faktorer som påverkar den.

Enkäten tar knappt 20 minuter att besvara, och varje svar är värdefullt, både för forskarna, Education International och Lärarnas Riksförbund.

Här hittar du enkäten

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-20 08.44

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Dokument för nedladdning