Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen

Lärarnas Riksförbund har genom Offentlig­anställdas förhandlingsråd (OFR) förhandlat fram följande förbättringar i de kommunala tjänste­pensionsavtalen.

Kvartalsförmedling av pensionsavgift i AKAP-KL

År 2018 införs kvartalsförmedling i AKAP-KL vilket innebär att pensionsavgiften från arbetsgivaren förmedlas till arbetstagarens pensionsförsäkring fyra gånger per år istället för som nu, en gång per år.

Löneväxling till separat sparande

Arbetstagare som löneväxlar ges möjlighet att från 2018 välja separat traditionell pensionsförsäkring eller fond hos försäkrings­givare inom ramen för de kommunala pensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL och PFA. Det innebär att utbudet med låg förvaltningskostnad och samma flytträtt öppnas upp för separat löneväxlingssparande för de som så önskar.

Information om återbetalningsskydd

Arbetstagaren ska det år han eller hon fyller 60 år informeras om tecknat återbetalningsskydd, möjliga förmånstagare och eventuella ekonomiska effekter vid bibehållet återbetalningsskydd. Det gäller avtalen AKAP-KL, KAP-KL och PFA.

Utbetalning av pension

Bestämmelser om utbetalning av pension moderniseras med bland annat senarelagd automatisk utbetalning och bättre överens­stämmelse med principen om livsvarig utbetalning. Det gäller avtalen AKAP-KL, KAP-KL och PFA.

Höjd garantinivå i gamla pensionsavtalet PA–KL

Den så kallade garantinivån i PA-KL höjs från 100 kr till 1 200 kr per månad från och med 1 juli. Den månatliga utbetalningen börjar i januari 2018 och beloppen för tiden 1 juli–31 december 2017 kan utbetalas retroaktivt senast 1 juli 2018. Garantibeloppet 1 200 kr räknas upp årligen från och med 2019 i takt med förändring av inkomstbasbelopp.

Den höjda garantinivån gäller för de arbetstagare som insjuknade med förtidspension, sjukbidrag eller arbetsskadelivränta under tiden 1985–1997 och som då låg kvar i avtalet och inte kom att omfattas av de nya tjänstepensionsavtalen som avlöste PA-KL.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer välkommen att kontakta
Per-Olof Sorsell, ombudsman, 08-613 27 44.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-14 14.52

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll