Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Vinnarna av Helgepriset 2015

Lena Winqvist och Annika Nilsson vinner Helgepriset 2015 i gymnasiekategorin för värdefullt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Helgepriset kan sökas av enskilda lärare eller av mindre lärarlag som vill pröva, utvärdera och/eller dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet i syfte att förbättra undervisningen, höja kunskapsnivån och sprida framgångsrika modeller.

Fyra olika stipendier delas ut inom Helgepriset; ett för förskolan, två för grundskolan och ett för gymnasieskolan/vuxenundervisningen. Varje stipendium är på 125 000 kronor.

I urvalet av stipendiater har deltagit representanter från både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Bakom priset står Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

Årets pristagare

Vinnare i kategori A, förskolan, är Anton Fagergren i Västerås. Stipendiaten vill förverkliga ett projekt som syftar till att utveckla det digitala lärandet inom förskoleverksamheten i hela Västerås stad. Det verktyg man vill skapa har stor potential att utveckla lärandet hos barn och främja likvärdigheten. Verktyget möjliggör dessutom ett mer modernt och effektivt arbetssätt för pedagoger. Projektet är mycket ambitiöst och framåtsyftande och har mycket goda förutsättningar att spridas till fler kommuner.

Vinnare i kategori B, årskurs 1-6 är Cristina Eklund i Uppsala. Stipendiaten vill med sitt projekt vidareutveckla en specialpedagogisk metodhandbok vars syfte är att sprida ny kunskap om hur man når ut till en elevgrupp med skiftande behov och svårigheter. Boken är helt unik i sitt slag. Den ger strategier och informerar hur man kan kompensera för svårigheter som är kopplade bland annat till ADHD och hjärnskador. Boken ska tas fram i samarbete med Barncancerfonden, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Folke Bernadotte regionhabilitering. Metodhandboken har väldigt goda förutsättningar att komma till stor nytta bland specialpedagoger som arbetar med rehabilitering och kognitiva diagnoser.

Vinnare i kategori C, årskurs 7-9 är Per Berggren i Stockholm. Stipendiaten och medhjälparen Maria Lindroth vill med sitt projekt stärka svensk matematikundervisning. Via en webbaserad portal ges alla Sveriges högstadielärare i matematik tillgång till bedömningsstöd, lektionsplaneringar och inspiration till en mer variationsrik undervisning. Det är ett mycket välkommet digitaliserat stöd som kommer att berika lärarna och främja elevernas lärande.

Vinnare i kategori D, gymnasieskolan/vuxenutbildningen är Lena Winquist i Lomma och Annika Nilsson i Lund. Stipendiaterna vill författa en lärobok som ska hjälpa eleven att nå målen i gymnasiekursen svenska 2. Boken kommer att erbjuda lässtrategier som utvecklar elevernas läsförståelse. Formativ bedömning som förhållningssätt ska genomsyra läromedlet, vilket underlättar för både lärare och elever. Läroboken anknyter till modern pedagogisk forskning och har stor potential att komma hela gymnasieskolan till del.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-02 11.20

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll