Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Aktuellt inom avtalsområdet kommunal sektor

Borde inte #skolavtal18 vara klart nu?

Det gamla avtalet på kommunal sektor löpte ut 31 mars 2018 och är nu prolongerat. Med den lärarbrist som råder borde allt fokus nu ligga på att få ner arbetsbelastningen samt på att få de löneökningarna som redan skett att fortsätta, överallt och långsiktigt. Så varför lägger då vi parter alls tid på att diskutera uppsägning vid arbetsbrist och turordning? Jo, det beror på att företrädare för Sveriges kommuner och landsting, SKL, anser att regelverket för uppsägning och turordning måste göras om och att även lärarområdet ska påtvingas samma regler som för andra verksamheter i kommuner.

För skolan finns ju en skollag med regler om behörigheter och legitimation. Lärarnas samverkansråd, det vill säga Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, anser att det inte går att föra över andra sektorers spelregler till skolan och sedan tro att det kommer att fungera. Det skulle bli rättsosäkert, orimligt och svårt för att inte säga omöjligt att hantera för rektorerna. Dessutom riskerar effekten bli att en behörig lärare med lång anställningstid får gå och det i en tid när det istället borde arbetas för att behålla de som är lärare liksom att få fler att välja yrket.

Trots att uppsägningar på grund av arbetsbrist är ovanligt är detta ingen icke-fråga. Det regelverk som SKL föreslår riskerar att få orimliga följder även på sikt.

Vi befinner oss sedan i juni månad i medling och under sommaren har parterna haft ett uppdrag av medlarna att analysera vissa frågor. I början av september återupptar medlarna sitt arbete. Vår förhoppning är att de då ska landa ett förslag till avtal som har både rätt fokus och önskvärd effekt.

Här finns en kort förklarande film för spridning i sociala medier » 

När får vi våra nya löner?

En del undrar om retroaktiva löner i och med att nytt avtal inte är klart. Det viktigt att vi är tydliga: när de nya lönerna väl är klara, gäller de normalt från första april. Löneöversynen kan alltså inte avslutas ännu. Om Lärarnas samverkansråd, det vill säga Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, skulle gå i konflikt blir det vanligen inte någon retroaktiv lön, men nu är vi fortfarande i medling.

Här hittar du tidigare avtalsnytt med fler frågor och svar kring avtalet:
Avtalsnytt 19 juni »
Avtalsnytt 8 juni »

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-27 15.00

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll