Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +


Årets bästa examensarbeten

Priset Årets bästa examensarbete delades ut av Lärarnas Riksförbund på Skolforum. Priset delades ut i två kategorier och de lyckliga vinnarna var  Kristian B Kjellström och Emelie Jönsson. Här berättar de om sina arbete och delar med sig av sina bästa skrivtips.

Kristian undersökte genvägsläsning och fusk

Vad ville du undersöka i ditt examensarbete?
- Jag ville undersöka vad det är som gör att elever väljer att genvägsläsa för att klara uppgifter om skönlitteratur, alltså att läsa sammanfattningar i stället för att läsa själva boken. Jag ville också ta reda på om lärare kan påverka eleverna så att de inte väljer att genvägsläsa.

Vad kom du fram till?
- Jag drar slutsatsen att elever som tycker att betyget är själva syftet med skolan oftare väljer genvägsläsning. Det blir som en snabb väg till ett betyg. Jag blev förvånad över hur öppet de pratade om det som en lyckosam metod. En annan slutsats är att lärare kan minska detta genom att ge lärandet och nyfikenheten större betydelse än själva betyget. Då tycks eleverna hellre läsa hela litteraturen istället för sammanfattningar.

Hur viktigt är det att ha ett tydligt mål?
- Det är jätteviktigt, både för att hålla motivationen uppe och för att vara tydlig inför sig själv med varför man gör det man gör. Mitt eget mål var till exempel att vinna tävlingen Årets bästa examensarbete, vilket jag är jätteglad att jag också gjorde. Jag läste i Skolvärlden om tävlingen och bestämde mig för att mitt mål skulle vara att vinna tävlingen när det var dags för mig att skriva examensarbete. Det berättade jag för min handledare, för att vara tydlig med min ambitionsnivå och mitt mål.

Juryns motivering

"En välskriven och genomarbetad uppsats i ett ständigt aktuellt ämne, som visar att lärare måste vara medvetna om att genvägsläsning förekommer som en utbredd och kortsiktigt lönsam strategi hos gymnasielever. Studien visar också att lärare och elever har olika bilder av varför man ska läsa skönlitteratur."

Här hittar du Kristians examensarbete »

Kristians tips inför examensarbetet

  1. För att du ska ha kul i ditt arbete ska du välja ett ämne som du tycker är intressant på riktigt och som även är intressant för andra att lära sig mer om. Det är ju roligare om någon vill läsa det när du är klar.
  2. Formulera för dig själv vad du vill att resultatet av ditt arbete ska bli och var riktigt kaxig. Sätt upp ett tydligt mål att jobba mot. Skriv ner det och berätta för din handledare om ditt mål.
  3. Förbered dig mentalt på att allt tar mycket längre tid än vad du tror. Planera för det.
  4. Förbered dig för nederlag längs vägen och, viktigast av allt, bestäm att du ska gå vidare trots nederlagen. Låt dig inte nedslås trots att det är kämpigt ibland, och fokusera på ditt mål och på att du ska uppnå det.

 

Emelie undersökte om individualisering påverkar elevers demokratiska kompetens

Vad ville du undersöka i ditt examensarbete?
- Jag ville undersöka om den individualisering vi ser i samhället har någon inverkan på gymnasieelevers demokratiska kompetens. Det här är en fråga jag har tänkt mycket på. Skolan ska ju ge eleverna både demokratisk kompetens och förmåga att tänka kritiskt, samt ta ansvar som individer.

Vad kom du fram till?
- Det var fler elever än jag hade förväntat mig som har ett individualistiskt förhållningssätt. Det oroar mig lite. För om unga människor inte känner tilltro eller ansvar för kollektiva värden kan det på sikt få konsekvenser för vårt demokratiska samhälle.

De elever som var mest individualistiska saknade också tilltro till samhällssystem, till exempel demokratiska val och politiker. Skillnaderna mellan tjejer och killar var jättestora. Tjejerna var mer inriktade på kollektiva samhällsvärden än killarna som var mycket mer individualistiska.

Hur kan man få stöd av sin handledareunder arbetet med examensatbetet?
- Utnyttja din handledare för att lära dig maximalt och för att komma vidare med ditt arbete. Ta initiativ till en plan för hur ofta ni ska träffas. Förbered träffarna genom att du inför varje träff meddelar handledaren vilka frågor du vill diskutera för att komma vidare i ditt arbete. Tänk hela tiden framåt i processen och förutse nästa steg.

Juryns motivering:

En intressant uppsats i ett aktuellt ämne, vars slutsatser och resultat har relevans för hela skolsystemet. Författaren problematiserar skolsystemets medverkan till samhällets ökande individualisering i förhållande till det demokratiska värdegrundsarbetet. Resultatet presenteras på ett förtjänstfullt sätt genom stöd i konkreta studier och sociologisk teoribildning.

Här hittar du Emelies examensarbete »

Emelies tips inför examensarbetet

  1. Välj ett ämne som du berörs av på ett personligt plan, något som engagerar dig starkt och som du verkligen vill grotta ner dig i. Länge.
  2. Börja läsa in dig på ditt ämne långt i förväg, redan ett halvår innan det egentligen är dags att börja med examensarbete. Det behöver du för att hitta din frågeställning.
  3. Välj en så snäv frågeställning som möjligt.
  4. Lär dig mer om olika metoder och välj en som passar din frågeställning och ditt ämne.
  5. Våga göra någonting svårt och utmanande! Det gör det hela mycket roligare och får dig att växa som person.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-21 13.11

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Tävling: årets bästa examensarbete

Vem blir nästa års prisatagare? Kanske är det du?

Läs mer om tävlingen »