Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Ett #skolavtal18 för fler och friskare lärare och vägledare

Nu är det klart med ett nytt skolavtal för lärare och vägledare anställda inom kommunal sektor. Det nya avtalet innehåller tydliga förbättringar vad gäller lärares arbetsmiljö och ordning och reda i lönesättningen. I avtalet klargörs det att erfarenhet och kompetens ska premieras vid lönesättning. På varje arbetsplats ska arbetsmiljön ses över utifrån mål för minskning av sjuktal och förbättring av arbetsmiljö.

Se filmen där ordförande Åsa Fahlén förklarar avtalet »

Under hela året har Lärarnas Samverkansråd, där Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ingår, förhandlat med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om ett nytt avtal för lärare anställda inom kommun, landsting och Sobona (tidigare Pacta). I maj beslutade parterna gemensamt att gå till medling, och kallade in Aida Hadzialic och Kurt Eriksson. Under torsdagen antog lärarfacken respektive SKL medlarnas bud och ett nytt 3-årigt avtal är klart.

Utmaningen har varit att få ett avtal som sätter lärarbristens orsaker i centrum. Fler måste vilja bli och förbli lärare. Resultatet är ett avtal som tar lärarbristen och dess orsaker på allvar, med insatser på varje skola, i varje kommun liksom nationellt, där även samverkan med staten måste förstärkas. Centrala parter ålägger nu lokala parter att förstärka sitt arbete för att trygga kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Särskilt viktigt blir det att uppmärksamma hur utformningen av arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning påverkar kompetensförsörjningen.

Parterna kommer avsätta särskilda medel i ett större gemensamt projekt för att stötta de lokala parterna i det arbetet.

Arbetsmiljö och arbetsbelastning centrala frågor

Lärarfacken har ihärdigt hävdat att arbetsmiljön, arbetsbelastningen och sjuktalen för lärare måste tas på största allvar. Vi är nu överens med SKL om att ett arbete behöver göras i varje kommun. Insatser ska göras på varje enskild förskola och skola, med mål, analys och åtgärder, som sedan följs upp på arbetsplatsen, i kommunen och av centrala parter. Vikten av att åskådliggöra arbetsinnehåll och skapa balans i den enskilde medarbetarens uppdrag betonas särskilt.

Ordning och reda i lönestrukturen

Omotiverade löneskillnader ska bort och en bra löneutveckling ska inte kräva att medlemmar måste byta arbetsgivare. Detta var en del av lärarfackens krav i yrkandet. Avtalet tydliggör att lokala parter ska analysera lönestruktur och löneutveckling, vilket är viktigt för att peka på arbetsgivarens ansvar för ordning och reda i lönesättningen. Avtalet säger också att kompetens, kontinuitet och erfarenhet som bidrar till förbättrade elevresultat och verksamhetens mål sett över tid ska premieras.

Ett turordningssystem för skolans värld

Ett resultat av förhandlingarna är att SKL nu delar vår uppfattning om att turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste utgå från skolan och dess unika förutsättningar: behörighetsregler, årlig tjänstefördelning och skollagen. Därför kommer inte de turordningsregler som genomförts för övriga kommunala verksamheter ingå i #skolavtal18.

Kortfakta om avtalet

  • Avtalet innehåller tre löneöversyner: 1 april 2018, 1 april 2019 och 1 april 2020. Löneöversynen för 2018 kan nu inledas och slutföras och efter det kan retroaktiv lön betalas ut.
  • Löneavtalet anger ingen procentsats för utfallet vare sig för kollektivet eller individen.
  • Arbetsgivarens ansvar för att arbeta strategiskt med lönestrukturen betonas och erfarenhet hos yrkesskickliga lärare ska värderas
  • Varje skola åläggs att förstärka sitt arbete med arbetstid, arbetsbelastning och organisation för att säkra kompetensförsörjningen av lärare. Detta arbete ska följas upp både lokalt och centralt.

Har du frågor kring #skolavtal18, läs våra frågor och svar här »

Kontakta LRdirekt som via telefon, chatt eller mejl svarar på dina frågor om det nya kommunala avtalet » 

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-06 14.19

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll