Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Fortsatta förhandlingar med Arbetsgivaralliansen och IDEA

De nuvarande avtalen Skola/Utbildning och Folkhögskola med Arbetsgivaralliansen samt IDEA Folkhögskolor och utbildningsföretag löpte ut den 30 april. Förhandlingar pågår och de gamla avtalen prolongeras, det vill säga fortsätter att gälla till dess att ny överenskommelse träffas.

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet förhandlar som en part, Lärarnas Samverkansråd, med Arbetsgivaralliansen, om ett nya avtal inom avtalsområdena Skola/Utbildning och Folkhögskola. Det nuvarande avtalen gick ut den 30 april och omfattar alla lärare, studie- och yrkesvägledare, och övriga medlemsgrupper inom Lärarnas Samverkansråd.

Parterna har beslutat om att förhandla vidare. Därför prolongeras, det vill säga förlängs, avtalet medan förhandlingen pågår. Prolongeringen gäller tillsvidare, till dess en överenskommelse träffas eller någon av parterna säger upp prolongeringen, vilket kan göras med sju dagars framförhållning.

För dig som medlem och anställd inom Skola/Utbildning eller Folkhögskola innebär prolongeringen att det gamla avtalet gäller, med samma villkor som idag, fram till dess ett nytt avtal är klart.

IDEA Folkhögskola
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet förhandlar som en part, Lärarnas Samverkansråd, med IDEA beträffande avtalsområdet Folkhögskola och utbildningsföretag. Det nuvarande avtalet gick ut den 30 april och omfattar alla lärare, studie- och yrkesvägledare, och övriga medlemsgrupper inom Lärarnas Samverkansråd.

Avtalet är prolongerat, det vill säga förlängs till förhandlingarna avslutas. Prolongeringen gäller tillsvidare, till dess en överenskommelse träffas eller någon av parterna säger upp prolongeringen, vilket kan göras med 7 dagars framförhållning.

För dig som medlem och anställd inom IDEA Folkhögskola och Utbildningsföretag innebär prolongeringen att det gamla avtalet gäller, med samma villkor som idag, fram till dess ett nytt avtal är klart.

Nedan ser du några frågor och svar på prolongering:

Vad är prolongering?

  • Det innebär att ett kollektivavtal förlängs, under tiden det är under omförhandling. Det sker genom en gemensam överenskommelse av parterna, som förlänger avtalet medan förhandling pågår.

Hur länge kan det hålla på?

  • Till dess att parterna har förhandlat klart. Det finns ingen specifik tidsgräns.
  • Det är självklart bra att ha samtal med din chef, men din nya lön ska du få besked om när det centrala avtalet är klart.

Innebär prolongeringen att min lön höjs senare än 1 april?

  • För att du i praktiken ska kunna få din nya lön utbetald ska först det nya avtalet vara klart och sedan den lokala löneöversynen slutföras. När din nya lön väl är klar, gäller den normalt från första april.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-08 16.09

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll