Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Medlarnas arbete återupptas

Förhandlingsläget för avtal inom kommunal sektor

Sedan 14 maj pågår medling i förhandlingarna mellan å ena sidan Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och å andra sidan SKL, Sveriges kommuner och landsting, och Pacta, numera Sobona, om ett nytt skolavtal. I frågan om turordningsregler vid arbetsbrist står parterna särskilt långt ifrån varandra.

Som vi nämnde i senaste Avtalsnytt, utsänt den 19 juni, har medlarna gett oss parter ett uppdrag att över sommaren gemensamt analysera förutsättningarna för turordningsreglerna. Vi parter ska nu redogöra för de juridiska och praktiska konsekvenserna av olika alternativ för tillämpning av turordningsregler. Därefter kommer medlarna att ta över arbetet och återkomma med eventuella förslag. Medlarnas åläggande görs med stöd av parternas avtal om förhandlingsregler. Det är vår förhoppning att medlarna snabbt ska kunna lägga fram en hemställan om ett nytt avtal som båda parter kan ställa sig bakom.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-15 10.15

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll