Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Nu säkerställs tjänstepensionen för pensionärer som arbetat inom kommun och landsting

En överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingsområdet som innebär att tjänstepensionen enligt äldre avtal inte kan sänkas.

 I januari uppmärksammades att många pensionärer som omfattas av de äldre tjänstepensionsavtalen PA-KL, PAK och LPAK fick sin tjänstepension kraftigt sänkt. I och med kompletteringen av avtalen som de fackliga parterna nu har kommit överens om tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Sobona kommer inte detta kunna ske i framtiden.

Allmän bakgrund
Den första januari 2003 trädde det reformerade lagstadgade allmänna pensionssystemet i kraft. Förändringarna av det allmänna pensionssystemet medförde att de äldre kommunala bruttopensionsavtalen, PA-KL, PAK och LPAK, till viss del inte längre var tillämpbara eftersom förmånerna i det förändrade allmänna pensionssystemet bestämdes på ett nytt sätt med en inte längre ”synkad indexering” mellan lagstadgad allmän pension och kollektivavtalsreglerad bruttotjänstepension.

År 2002 träffades därför parterna på den kommunala sektorn en Pensionsöverenskommelse 02, PÖK 02, i syfte att säkerställa att tjänstepensionerna inte skulle urholkas. Bestämmelserna i PÖK 02 gäller uttryckligen individer födda 1937 och tidigare. Genom så kallade tillämpningsanvisningar har PÖK 02 även kommit att tillämpas för individer födda 1938-1953, som omfattas av bruttopension.

Den temporära avtalade lösningen i början av 2018
Parterna på kommunal sektor träffade i början av februari 2018 en temporär överenskommelse om kompensation till pensionärer som fått sänkt pension. I samband med dessa förhandlingar kom parterna också överens om att direkt se över gällande reglering i syfte att säkerställa ett även på sikt hållbart regelverk.

Nuläge
I de förhandlingar som bedrivits under våren 2018, där Lärarnas samverkansråd företräds av OFR, finns nu en framförhandlad överenskommelse. Detta avser alltså en framåtriktad komplettering av PÖK 02 för de födda 1937 och tidigare, samt vad som ska gälla för tid framåt för de födda 1938 till 1953 och som omfattas av bruttopension.

Kort beskrivning av framförhandlat läge
Parterna har i förhandlingen enats om att tjänstepensionen aldrig kommer att kunna bli lägre för tid framåt. Utgångspunkten är pensionen i december 2018 som årligen kommer att räknas upp med prisbasbeloppet. Det finns också en säkerhetsventil för den enskilde individen som innebär att om pensionen skulle bli bättre med tidigare bestämmelser så kommer istället den högre nivån att betalas ut.

Återstående frågor
Parterna kommer redan under hösten 2018 uppta förhandlingar rörande ytterligare några frågor som kom upp under de nu snart avslutade förhandlingarna: andra frågor som berör individer födda 1938 – 1953 samt hur beräkningar ska göras för de födda 1954 och senare som blir 65 år från och med 2019.

Förbunden bakom överenskommelsen

  • Fackförbundet Kommunal.
  • OFRs kommunala förbundsområden: Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, totalt tio fackliga organisationer.
  • AkademikerAlliansen som representerar 17 fackförbund.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-05 09.00

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll