Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Nya kollektivavtal inom privat sektor

Nya kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen för Skola/Utbildning och för Folkhögskola. Förhandlingarna om nytt avtal med KFO klara

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare som drivs av ett ideellt eller idéburet engagemang inom bland annat områdena skola och utbildning samt folkbildning. Lärarnas Samverkansråd, det vill säga Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, har tecknat två nya branschavtal med Arbetsgivaralliansen: för Skola/Utbildning och för Folkhögskola. Branschen TRIA, för de antroposofiska verksamheterna, berörs också då TRIA har ett så kallat ”hängavtal” på avtalet Skola/Utbildning. Avtalen omfattar perioden 1 maj 2018 – 30 april 2020.


Lön

Avtalen möjliggör en fortsatt uppvärdering av lärarnas löner. Löneöversynerna den 1 maj 2018 och 2019 sker genom lokal lönebildning och saknar centralt angivna nivåer. Den nya lönen gäller från den 1 maj 2018 vilket innebär att full retroaktivitet ska utbetalas vid årets lönerevision.


Arbetsmiljö

Vad avser arbetsmiljöområdet införs protokollskrivningar om vikten av ett effektivt arbetsmiljöarbete kopplat till kompetensförsörjningen inom avtalsområdet. Parterna är även överens om att rekommendera nedanstående stödmaterial för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).
• Hantera arbetsbelastningen – med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete
• OSA-kollen
• Skol-OSA


Allmänna anställningsvillkor

• Arbetstagare har rätt till föräldralön från arbetsgivaren under högst 180 dagar. Denna rätt förutsätter ingen kvalifikationstid och har inga begräsningar gällande antal uttagsperioder.
• Särskilda ersättningar räknas upp med 2,2 procent per den 1 maj 2018 och 2019.
• Om en arbetstagare har haft allmän visstidsanställning och vikariat i sammanlagt mer än 3 år under en 5-årsperiod övergår den tidsbegränsade anställningen till en tillsvidareanställning.
• För tidsbegränsade anställningar som tecknas för mer än tre månader gäller en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Uppsägning från arbetsgivaren förutsätter saklig grund enligt LAS.


Övrigt

• Förbättrat statistikavtal
• Tydligare hänvisningar i avtalet beträffande villkoren för facklig verksamhet och facklig förtroendeman.


Partsgrupp

• Parterna har enats om diskutera förläggning av semester för ferieanställda.
• Parterna har enats om diskutera möjligheterna till en överenskommelse gällande kompensation vid lägerverksamhet och skolresor i tjänsten.
• Partsgruppen ska även under avtalsperioden belysa arbetsmiljöfrågorna och arbetstidens förläggning för ferieanställda lärare inom folkhögskolan.


Läs mer om respektive avtal:

Arbetsgivaralliansen Folkhögskola »
Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning »
Arbetsgivaralliansen TRIA »


Förhandlingarna om nytt avtal med KFO klara

Lärarnas Samverkansråd har förhandlat med KFO om ett nytt kollektivavtal för skolområdet. Förhandlingarna är nu klara och resultatet är en prolongering av befintligt avtal med uppräkning av ersättningen för lägerverksamhet.

Det nya avtalet löper på två år, till och med 31 augusti 2020. Lönerevisionstidpunkt är fortsatt den 1 september, vilket medför en retroaktiv löneutbetalning för 2018.

Vi är överens med KFO om att arbeta vidare med frågor om lön och facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen under avtalsperioden. Vi kommer att genomföra partsgemensamma seminarier om lön under våren 2019 i syfte att förtydliga löneavtalets intentioner inför lönerevisionen 2019.

Läs mer här »

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-06 14.19

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll