Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Nytt jobb? Checklistan inför nya anställningsavtalet

Nytt jobb innebär också ett nytt anställningsavtal. Avtalet reglerar din anställning formellt och juridiskt, så det är mycket du behöver tänka på innan du skriver under. Ta hjälp av Lärarnas Riksförbunds checklista så att du inte missar något viktigt.

Omfattning
Ställ dig frågande till tjänster som är konstruerade genom konstiga procentsatser som till exempel 83,5-procentig tjänst. Fråga hur arbetsgivaren har kommit fram till det tjänsteunderlaget. Det är viktigt att din eventuella deltidstjänst inte motsvarar heltid.

Varaktighet
Vid en anställning är huvudregeln tillsvidareanställning. I vissa situationer kan man tvingas acceptera en visstidsanställning. Kontakta gärna ditt föreningsombud eller kommunombud vid frågor kring anställningsformer.

Lön
Prata med ditt kommunombud och titta i Saco lönesök för att få en bild över löneläget i kommunen för din lärarkategori. Redan vid anställningen bör du diskutera när nästkommande lönerevision äger rum och begära att få omfattas av den.

Undervisningstid och antal grupper
Elev- och gruppantalet har en stor inverkan på arbetsbelastningen. Det är därför viktigt att få en klar bild över hur din tjänst kommer att se ut. Ta också reda på hur mycket tid du kommer att undervisa och se till att det finns tid för raster, pauser och undervisningsanknutet arbete.

Ansvarsområden
Kvalificerade extrauppgifter som till exempel arbetslagsledare eller mentor för VFU borde innebära möjlighet till lönepåslag. Se i sådana fall till att påslaget blir en del av lönen och inte ett tillägg.

Kollektivavtalade lösningar
Det är en stor fördel att arbeta på en skola med kollektivavtal som reglerarpensioner, övertid, semester, obekväm arbetstid och föräldraledighetstillägg. Finns inte kollektivavtal hos arbetsgivaren måste du se till att få in allt detta i ditt enskilda anställningsavtal.

Nyexaminerad och nyanställd
Som nyutexaminerad lärare är det viktigt att din tjänst inte blir för tung första året och att du får stöd och hjälp i ditt arbete av en erfaren lärare. Fråga redan vid anställningen vem som kommer att bli din mentor.

Sänkt reglerad arbetstid
Alla skolor försöker lösa arbetstiden kring föräldramöten, utvecklingssamtal och andra kvällsaktiviteter på lite olika sätt. Ta reda på hur det fungerar på din arbetsplats.

Vikariefrågan
Vad händer när du blir sjuk? Ta reda på skolans rutiner. Ta också reda på om du förväntas att vikariera när någon annan är sjuk och hur det ersätts i ett sådant fall.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-02 13.05

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Här får du hjälp!

Kontakta ditt kommunombud eller föreningsombud om du har frågor inför anställningsavtalet.

Kontaktuppgifter hittar du på lr.se/kontakt »