Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Nytt tjänstepensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan

Lärarnas Riksförbund och övriga fackliga parter har kommit överens med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om ett nytt tjänstepensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan.

Det nya avtalet börjar gälla från den 1 januari 2018 och omfattar dig som är född 1959 eller senare. Du som är född tidigare fortsätter att omfattas av nuvarande tjänstepensionsavtal, KAP-KL Svenska kyrkan.

Det nya avtalet är i likhet med övriga moderna tjänstepensionsavtal helt premiebestämt. Avtalet innebär att arbetsgivaren betalar in en pensionspremie om 4,5 procent på lönedelar upp till 7,5 Inkomstbasbelopp (motsvarar månadslön om 38 438 kr för år 2017) samt 30 procent på lönedelar över 7,5. Premien förvaltas som tidigare av Kyrkans pensionskassa.

Det nya avtalets korta övergångsregler innehåller garantinivåer som syftar till att säkerställa att pensionsutfallet från det nya avtalet inte kraftigt avviker från det pensionsutfall som nuvarande avtal KAP-KL Svenska kyrkan skulle givit. Garantinivån mellan 95-80 procent styrs av din ålder.

En nyhet i avtalet är att det inte finns någon nedre åldersgräns för intjänande av pension. Du fortsätter även att tjäna in till pension om du fortsätter att arbeta efter 67 års ålder. Pensionspremien motsvarar då 4,5 procent av hela din lön.

Nytt är även att arbetstagare som har anställning hos två arbetsgivare inom kyrkan får pensionsintjänade som om att det var en tjänst. Genom att inkomsterna räknas samman kan arbetstagaren nå upp i ett pensionsintjänande på 30 procent.

Arbetstagare har möjlighet att växla lön till pension. Löneväxlingen placeras hos Pensionskassan.

Avtalet

Läs mer om pensionsavtalet i sin helhet här »

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-30 08.20

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll