Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Riskerar du att bli uppsagd?
Ta hjälp av ditt ombud så snart som möjligt

Om du får besked från din arbetsgivare om att du riskerar att bli uppsagd kan du känna dig väldigt ensam och maktlös. Då är det bra att veta att du som är medlem kan få stöd och hjälp från Lärarnas Riksförbund.

Göran Westberg

Göran Westberg

Göran Westberg som är regional ombudsman i Umeå, berättar hur du kan göra.

Vad ska jag tänka på om jag riskerar att få eller har fått besked om uppsägning?

Det absolut viktigaste är att du så snart som möjligt kontaktar ett fackligt ombud. Om LR inte har något lokalombud på skolan kan du kontakta vårt kommunombud i din kommun. Ju tidigare vi kommer in i ett ärende, desto större är chansen att nå en godtagbar lösning.

Det är inte ovanligt att arbetsgivare vill att omorganisation och eventuella uppsägningar ska gå snabbt, och då är risken uppenbar att man tar felaktiga beslut som får negativa konsekvenser för drabbade medarbetare.

Det är generellt svårare att nå en tillfredsställande lösning, om vi kommer sent in i processen. En arbetsgivare har alltid skyldighet att förhandla med berörd facklig organisation när det är aktuellt med uppsägning, men det händer att den enskilde och kanske stressade chefen inte känner till eller glömmer bort detta i hastigheten. Därför är det viktigt att vi får kännedom om vad som är på gång så snart som möjligt.

Vilken hjälp kan jag få av LR vid uppsägning?

Handlar det om uppsägning på grund av arbetsbrist går vi in och kontrollerar att det finns sakliga skäl för uppsägningen. Kanske går det att omorganisera eller omplacera på ett sådant sätt att en uppsägning inte är nödvändig. Om en uppsägning trots allt är oundviklig verkar vi för att allt ska gå rätt till enligt gällande lagar och avtal, så att det inte blir godtyckligt vem som drabbas av uppsägningen. Dessutom har vi koll på om det finns omställningsavtal som kan bli en värdefull hjälp för den drabbade, om uppsägningen trots allt är ett faktum.

Kortfattat kan man säga att man som medarbetare står väldigt ensam och sårbar om man inte har ett fackligt stöd i den här processen.

Det fackliga stödet är, om möjligt, ännu mer ovärderligt om det handlar om uppsägning på grund av personliga skäl.

Hur fungerar företrädesrätten om jag har blivit uppsagd?

Har du varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under den senaste treårsperioden har du företrädesrätt, förutsatt att du som arbetstagare har anmält anspråk på företrädesrätt. Det gör du genom att skriftligen meddela din arbetsgivare detta.

Företrädesrätten gäller från den dag då anställningen upphör och nio månader framåt. Det innebär att om det uppstår en vakans hos arbetsgivaren så ska den uppsagde först erbjudas tjänsten, innan man anställer någon annan. Om man i det fallet avvisar ett skäligt erbjudande, förlorar man dock sin företrädesrätt.Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-29 16.20

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll