Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Yrkande inför nytt kommunalt avtal

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har överlämnat ett gemensamt yrkande till arbetsgivaren Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och också mottagit ett motsvarande yrkande från SKL. Därmed är avtalsrörelsen igång och förhandlingarna väntas starta i början av januari 2018.

Avtalsförhandlingarna rör lön och villkor och omfattar över 200 000 kommunalt anställda medlemmar i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Ett skolavtal för samhällets och elevernas behov

Utgångspunkten i Lärarnas Samverkansråds yrkande är att Sveriges framtid byggs i skolan. Det är i mötet mellan elev och lärare i en likvärdig skola med hög kvalitet, som grunden läggs för ett demokratiskt samhälle. Det är också grunden för vårt välfärdssamhälle.

Vi behöver teckna ett avtal som är specifikt anpassat för skolan, som ger skolan förutsättningar att utvecklas och vara den viktiga arbetsplats den redan är i vårt samhälle.

Höj lärarnas löner

Det råder en stor lärarbrist i Sverige eftersom läraryrket inte är tillräckligt attraktivt. Lönelägen, omotiverade löneskillnader och negativ livslöneutveckling är tillsammans med orimlig arbetsbelastning, markant höga sjuktal och bristfällig arbetsmiljö, orsaker till detta. Nya siffror från SCB visar att det kommer att saknas 79 000 lärare år 2035. Det är mycket oroande och utvecklingen måste brytas.

Därför kräver vi att lönerna måste fortsätta uppvärderas. Konkreta åtgärder krävs för att åtgärda omotiverade löneskillnader som uppkommit på grund av de statliga lönesatsningarna. Arbetsgivarna måste även ge erfarna lärare en löneutveckling så de väljer att stanna i yrket och att kontinuiteten i undervisningen för eleverna därmed säkras. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar för kompetensförsörjningen, så vi stoppar lärarbristen. Det är en avgörande fråga för samhället.

Bättre arbetsmiljö

Vi vet att lärare och studie- och yrkesvägledare har en arbetssituation med tuff arbetsmiljö, något som ofta leder till alltför höga sjuktal. Därför måste vi få ett avtal som ger bättre arbetsvillkor. Vi vet att lärare är beredda att ta ett stort ansvar för skolans samhällsuppdrag, men vi vet också att de behöver rätt förutsättningar för att klara detta. Arbetsgivarna måste bland annat vidta en rad åtgärder för att komma till rätta med de höga sjuktalen.

Professionsprogram som stöttar lärarna fullt ut

Samhällets krav, liksom elevers och lärares behov, innebär att vi måste ha ett avtal som stärker professionens förutsättningar och yrkets attraktivitet. Därför måste lärares möjlighet att utvecklas under hela yrkeslivet stärkas. Parterna måste följa och bidra till detta, så vi får ett professionsprogram som stöttar lärarna fullt ut.


Läs pressmeddelandet Sverige kan möta framtiden som ledande kunskapsnation

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Helena Linge

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-19 16.48

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll