Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
30 sep 2014

Ändringar i föreskrifter rörande yrkesämnen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt behörighet för undervisning

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag.

Förbundet tillstyrker förslagen.

Lärarnas Riksförbund har i tidigare yttranden avseende behörighetskraven för undervisning i gymnasieskolan ifrågasatt möjligheten att bli behörig lärare i ”breda” ämnen. Förbundet vill samtidigt påtala behovet att även se över ”bredden” i några av de ”vissa ämnena”. Även här finns ämnen där kurserna är av så disparat karaktär att det är svårt att se att en lärare kan besitta tillräcklig kompetens i samtliga ämnen.

Lärarnas Riksförbund ifrågasätter att ämnet specialidrott kvarstår som yrkesämne. Förbundets uppfattning är att ämnet borde inordnas i gruppen ”vissa ämnen”. Dels för att visa på vikten av att det är legitimerade behöriga lärare som undervisar i ämnet, dels för att det bör kunna ingå i en ämneslärarexamen i kombination med framför allt ämnet idrott och hälsa.


För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-10-07 11.39

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll