Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
17 sep 2013

Arbetsmiljöverkets rapportsvar gällande bestämmelserna i direktiv 89/391/EEG och över 20 andra arbetsmiljödirektiv

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad rapport. Arbetsmiljölagstiftningen i Sverige utvecklas ständigt. Även Arbetarskydds-styrelsens/Arbetsmiljöverkets föreskrifter ses över och revideras. Omvärldsanalys är nödvändig och som en av parterna på arbetsmarknaden deltar vi aktivt i detta arbete.


Lärarnas Riksförbund ansluter till de rapportsvar Arbetsmiljöverket lämnat men önskar komplettera med en övergripande synpunkt. Förbundet anser att utformningen av direktiven och Arbetarskyddsstyrelsens/Arbetsmiljöverkets föreskrifter tillfredsställer de regelverk som behövs. De problem vi möter gäller regelverkens tillämpning och efterlevnad.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-15 16.06

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll