Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
30 aug 2013

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Lärarnas Riksförbund har valt att lämna synpunkter på slutbetänkandet från Pensionsåldersutredningen, SOU 2013:25.


Sammanfattning

Lärarnas Riksförbund är medveten om att att ett pensionssystem måste vara ekonomiskt hållbart men finner  men finner utredningens förslag och bedömningar som otillräckliga.

Lärarnas Riksförbund

  • avstyrker förslaget om riktålder. Planeringshorisonten för såväl individen som för svensk arbetsmarknad är betydligt längre än den tid som förslaget innebär.
  • anser att ett eventuellt införandet av en riktålder måste skjutas längre fram i tiden än 2019
  • anser att konsekvenserna för lärarkåren av en höjd pensionsålder i det allmänna pensionssystemet inte är tillräckligt utrett.
  • kan konstatera att de föreslagna trepartssamtalen är otillräckliga, samtalen bör utgå från respektive sektor och hänsyn ska tas till de som är parter på arbetsmarknaden.
  • anser att det krävs en förändrad attityd inom arbetsmarknaden om det ska vara möjligt att genomföra intentionerna i utredningen. Förbundet kan konstatera det är för många yrkesgrupper svårt att skifta jobb efter det arbetstagaren har fyllt 50 år. Åldersdiskriminering måste motarbetas aktivt

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-15 16.06

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll