Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
26 sep 2014

Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss från utbildningsdepartementet.

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss från utbildningsdepartementet.

Lärarnas Riksförbund avstyrker avskaffandet av åldersavskrivningen då förslaget i stort innebär en försämrad livssituation för individer som redan är ekonomiskt utsatta. Förbundet anser även att lagändringen kan leda till en försämring av incitamenten för individer att bedriva studier i högre åldrar, i synnerhet studier till lågavlönade yrkeskategorier. Om pensionsåldern i framtiden höjs kan det vara befogat att öka avskrivningsåldern. Fram tills dess anser förbundet att en lagändring inte är berättigad.

Lärarnas Riksförbund vill framföra kritik mot den förslagna lagändringen. Den förväntade vinst som staten antas göra måste ställas mot de ekonomiska och potentiella psykologiska påfrestningar förslaget innebär för de individer som vid 67 års ålder fortfarande inte lyckats betala tillbaka sina studielån och återkrav. Att de ekonomiska konsekvenserna av förslaget, på grund av den långa tidsaspekten innan lagändringens genomslag, inte på ett tillförlitligt vis kan prognostiseras bidrar ytterligare till att de potentiella negativa effekterna av förslaget uppväger den eventuella vinsten.

Lagändringen kan även innebära en minskning i de incitament som finns för äldre personer att vidareutbilda sig. För lärarkåren kan detta innebära att äldre personer som vill läsa upp sin behörighet i ett eller fler ämnen kan tveka till att göra detta.

Förslaget kan även innebära sämre incitament för personer i alla åldrar att bedriva studier som leder till samhällsviktiga yrken som är relativt lågavlönade och som därför medför större risk för svårigheter till återbetalning.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-07 12.13

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll