Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
30 jun 2015

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

Lärarnas Riksförbund bedömer att arbetsgruppens förslag att begränsningen av förmånstiden med sjukpenning på fortsättningsnivån till 550 dagar ska avskaffas, är bra.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker också förslaget om borttagande av bestämmelsen om att det vid beräkning av dagar i rehabiliteringskedjan ska bortses från dagar i arbetslivsintroduktion. Nödvändiga följdändringar i vissa andra bestämmelser ses som självklara. Eftersom behovet av det arbetsmarknadspolitiska programmet ALI med förslaget kommer att bortfalla anser Lärarnas Riksförbund det rimligt att det från och med 1 januari 2016 inte bör vara möjligt att påbörja deltagande i ALI.

Utredningen bedömer att Regeringen bör följa upp att människor erbjuds en effektiv rehabilitering och stöd för omställning när så behövs. Detta är positivt. Lärarnas Riksförbund anser dock att en förutsättning för att förslagen till förändringar i denna promemoria ska ge optimal effekt, måste vara att bättre utreda och ge förutsättningar för en fortlöpande konstruktiv uppföljning och kontroll av nödvändiga rehabiliteringsinsatser.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2015-06-30 14.08

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll