Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
06 nov 2013

Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Förbundet anser att Skolverket i kommentarerna till de allmänna råden om bedömning av tidigare förvärvade kunskaper och kompetenser (1) bör nämna att rektor också bör skapa möjligheter till utbyte och samverkan kring validering mellan olika vuxenutbildningsenheter. Detta för att stimulera erfarenhetsutbyte och på sikt bidra till så likvärdiga bedömningar som möjligt.

I och med att övriga delar av de allmänna råden är likalydande med de som gäller för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan hänvisar förbundet till sitt tidigare remissvar för övriga synpunkter. Remissvaret biläggs som bilaga 1 till detta remissvar.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-05-22 11.05

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll