Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
01 okt 2015

Betänkandet Rektorn och styrkedjan

De synpunkter som härmed avlämnas ligger i linje med förbundets övergripande målsättning – en nationell kunskapsskola.

Lärarnas Riksförbund delar utredarens uppfattning:

 • Att rektorer – tillsammans med lärare – är skolans nyckelpersoner.
 • Att lärare och rektorer utgör närstående men olika professioner.
 • Att en förbättrad arbetssituation för skolans nyckelpersoner är en förutsättning för att eleverna ska nå bättre resultat
 • Att det råder förvirring kring innebörden av begreppet ”pedagogiskt ledarskap”
 • Att ju fler nivåer en styrkedja består av, desto större är risken att styrningen blir otät och otydlig
 • Att det är en nationell angelägenhet att bringa ordning i den oreda som råder

Lärarnas Riksförbund avvisar

 • Lärarnas Riksförbund delar inte utredarens uppfattning, att de komplexa problem – vilka utredaren menar kännetecknar rektorers otillfredsställande arbetssituation – går att utbilda bort, vilket innebär att utredarens förslag är otillräckliga.

Lärarnas Riksförbund föreslår

 • Att den som ska utgöra pedagogisk ledare för en skolverksamhet ska vara behörig lärare för de skolformer som finns inom ansvarsområdet.
 • Att regeringen med anledning av det som framkommer i utredningen tillsätter en ny utredning med direktiv att föreslå ett nytt huvudmannaskap för grund- och gymnasieskolan Huvudmannaskapet bör baseras på följande tre beståndsdelar:
  1. Staten övertar det samlade finansieringsansvaret för grund- och gymnasieskolor
  2. Staten reglerar skolverksamheten på sådan sätt att likvärdiga förutsättningar garanteras.
  3. Uppdraget rörande utbildningen riktas direkt till rektor och uppdraget rörande undervisningen riktas direkt till lärare.


För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2015-10-01 11.38

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll