Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
23 feb 2009

Betygskatalog i grundskolan och specialskolan

Lärarnas Riksförbund anser att betygskataloger måste hanteras på ett enhetligt sätt över hela landet och oberoende av huvudman. Därför instämmer förbundet i Skolverkets förslag till föreskrifter för betygskatalog i grundskolan och specialskolan. Dessa förslag är både enkla och klargörande.
Lärarnas Riksförbund anser att det är av yttersta vikt att betygskatalogen förs på ett sådant sätt att eleverna garanteras en rättssäker och likvärdig betygssättning.

Att sätta betyg är en myndighetsutövning som lärare har att utföra. Då det saknas heltäckande föreskrifter för hur denna viktiga uppgift ska utföras anser Lärarnas Riksförbund det vara av vikt att sådana nu kommer till stånd. Att föra betygskatalog är en grannlaga uppgift och därför är ordentliga föreskrifter nödvändiga både för lärare och för rektorer.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-15 16.06

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll