Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
30 jun 2017

Delning av lagrådsremiss politisk information i skolan

Lärarnas Riksförbund har tidigare tillstyrkt utredningens förslag om hur regelverket bör förtydligas avseende politisk information i skolan. Vi noterar nu att lagrådsremissens förslag skiljer sig i vissa delar från utredarens förslag eftersom rektors ansvar nu förtydligas.

Förbundet anser att förändringarna som föreslås i lagrådsremissen är positiva eftersom det nu ytterligare klargörs var ansvaret för besluten ligger på skolan samt att det tydliggörs att skolan inte har något ansvar för att sprida information från politiska partier som på objektiv grund inte bjudits in till skolan vid ett givet tillfälle trots att de anmält intresse. Detta är i linje med förbundets grundläggande uppfattning att skolan inte är en allmän plats och att skolan, utifrån utbildningens och läroplanens krav, som ska avgöra om politiska partier ska bjudas in eller tillåtas sprida information till eleverna. Lärarnas Riksförbund tillstyrker därför förslagen i lagrådsremissen.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-11 10.55

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll