Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
08 okt 2013

En ny ungdomspolitik

Lärarnas Riksförbund har vid en genomgång av utredningen kunnat konstatera att den inte alls berör den roll skolan spelar för att forma ungdomarna

Ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Genom styrdokumenten har skolan erhållit samhällsuppdraget att bibringa ungdomar kunskaper och färdigheter som medför reell makt att forma sina liv och reella möjligheter till inflytande i samhällslivet. Vidare bidrar skolan genom sin fostrande roll till att ungdomarna skapar, hanterar och bearbetar attityder och värderingar.

Utvecklingen under de senaste årtiondena har lett fram till en skola där likvärdigheten är kraftigt eftersatt.  Det innebär mycket olika och ojämna förutsättningar för ungdomar att tillägna sig de mål som den nya ungdomspolitiken avser eftersträva. En nationell kunskapsskola där staten genom finansiering och andra styrmedel garanterar likvärdiga möjligheter till utbildning lägger grunden för demokratins fortlevnad i Sverige. Överlag saknar promemorian en analys om hur samhällets organisering påverkar ungdomars villkor.

Lärarnas Riksförbund anser att de målsättningar som ställs upp borde vara mera konkreta i de olika fält som ungdomspolitiken spänner över. Med de abstrakta mål som föreslås riskerar regeringen att målen inte blir vägledande, att ungdomspolitiken blir svår att utvärdera, samt att det blir svårare att analysera konsekvenser av beslut.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-15 16.06

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll