Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
29 feb 2008

Examensbeskrivning för speciallärarexamen

Lärarnas Riksförbund ser mycket positivt på att regeringen valt att lyssna på den kritik som vi och andra framfört angående den tidigare examensbeskrivningen. För förbundet är det oerhört viktigt att även lärare i grundskolans tidigare år ges möjlighet att vidareutbilda sig till speciallärare.
Vid informationsmötet den 20 februari framkom önskemål om ett tydliggörande av vad som menas med "inriktning" och vi förväntar oss att det i den slutliga lydelsen framgår att det är examen inriktad mot kunskapsområdena språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling som avses.

För att säkerställa att utbildningen får avsedd effekt, nämligen fler utbildade speciallärare i grundskolan och gymnasieskolan, krävs att Högskoleverket ges i uppgift att följa upp vilka lärare som antagits och genomgått utbildningen. Om intresset visar sig vara svagt hos den önskade målgruppen bör man diskutera finansieringsalternativ, liknande dem som idag gäller för fortbildning av lärare inom lärarlyftet.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-15 16.06

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll