Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
03 dec 2015

Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet, SOU 2015:56

Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak utredarens förslag och ställer sig bakom att inte förorda ett sammanfattande mått gällande livskvalitet.

Förbundet tillstyrker tillskapande av en livskvalitetsrapport vart fjärde år och att det däremellan ska finnas officiell statistik som väl motsvarar de 10 komponenter som lyfts fram för att beskriva livskvalitet.

Lärarnas Riksförbund anser sig ha såväl kompetens som tydliga synpunkter över hur komponenterna behöver utvecklas mer i detalj samt vilka ytterligare perspektiv, inte minst återhämtning, som måste beaktas i det framtida arbetet. Inför vidare behandling föreslår förbundet att det ska äga rum någon form av remissmöte där dessa perspektiv kan belysas.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-22 15.44

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll