Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
20 feb 2018

Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan samt stärkt kvalitet i förskola och fritidshem

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerad lagrådsremiss.

De inledande förslagen som berör nyanlända elever i högstadiet i grundskolan och specialskolan har förbundet tidigare tillstyrkt genom remissvar på utredningen SOU 2017:54. Förbundet har inget ytterligare att tillägga i anslutning till föreliggande lagrådsremiss.

Förbundet anser såsom vi yttrade i remissvar på SOU 2017:51 att benämningen förskolechef bör kvarstå. Rektor har av hävd varit en benämning för chefer i skolan och även om det finns likheter i uppdraget finns det också viktiga skillnader. Det finns här en
parallell till att man i förskolan valt att behålla benämningen barn och inte kalla dem för elever. Det är också olika legitimationer som ligger till grund för behörighet i de olika verksamheterna.

Remissvar finns att läsa i sin helhet härDokumentfil .pdf.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-26 11.33

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll