Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
17 maj 2016

Förändringar i styrdokument med anledning av regeringsuppdrag till Skolverket om nationella IT-strategier för skolväsendet

Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förändringarna i styrdokumenten

Förbundet vill dock framhålla följande:

Att det kommer att krävas fortbildningsinsatser för lärare i matematik som nu förväntas undervisa i programmering, något som traditionellt sett inte ingått i matematiklärarutbildningen.

Att Skolverket tar fram en modul som passar in i matematiklyftets portal där lärare, kollegialt genom matematiklyftet kan få fortbildning i programmering.

Att Skolverket tar fram ett tydligt stödmaterial för lärare att använda i undervisningen om programmering.

Skolverkets rapport (Dnr 2014:00624) påvisar en brist på behöriga tekniklärare. Lärarnas Riksförbund ser nu möjligheten att i samband med fortbildningen inom digital kompetens för tekniklärare även få upp nivån när det gäller behörigheten och föreslår ett riktat fortbildningspaket för lärare i teknik utan formell behörighet.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-31 10.28

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll