Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
02 jul 2015

För kvalitet – Med gemensamt ansvar

För närvarande finns en osäkerhet hos Försäkringskassans handläggare om när en försäkringsmedicinsk utredning bör ske och hur den ska tolkas. Dessutom saknas ofta kunskap kring nyttan av de försäkringsmedicinska utredningarna, då forskning saknas på detta område.

Lärarnas Riksförbund anser därför i likhet med utredningen att ytterligare forskning och utvärdering gällande effekten av de försäkringsmedicinska utredningarna bör bedrivas.

Lärarnas Riksförbund anser det lämpligt att landstingen ansvarar för de försäkringsmedicinska utredningarna. Landstingens uppbyggnad och kompetens samt geografiska spridning talar för detta.

Förslaget att reglera Landstingens nya ansvar i lag blir med detta åliggande nödvändigt eftersom försäkringsmedicinska utredningar inte kan anses vara hälso- och sjukvård.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-29 15.31

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll