Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
26 okt 2015

Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan

Förbundet ställer sig positivt till förslaget att införa en förstärkt utbildningsgaranti för elever i fristående gymnasieskolor samt till precisering av nuvarande bestämmelser om rätt att fullfölja utbildning hos enskild huvudman.

Lärarnas Riksförbund instämmer i bedömningen att ett avdrag från elevpengen i den storleksordning som föreslås är skäligt men anser att finansieringsmodellen bör innebära att den ackumulerade summan återbetalas till respektive huvudman efter var femte år förutsatt att garantin inte aktualiserats. Förbundet anser att avdragen ska återinvesteras i skolverksamheten och användas i den undervisning som genererat skolpengen eftersom ansvaret som kommunerna får till följd av förslaget kommer att aktualiseras förhållandevis sällan och innebär obetydliga kostnadsökningar för merparten av kommuner.

Lärarnas Riksförbund anser också att kommunerna bör bli skyldiga till att upprätta en handlingsplan för de fall då skyldigheten aktualiseras.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2015-10-26 16.21

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll