Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
21 dec 2010

Lärling — en bro mellan skola och arbetsliv

För Lärarnas Riksförbund är det viktigt att förutsättningarna för all form av utbildning i skolväsendet är tydligt klargjorda. Förbundet bejakar därför utredningens uppdrag att klargöra förhållandena kring elever i gymnasial lärlingsutbildning.
Lärarnas Riksförbund anser att många förslag i utredningen bidrar till detta, varför förbundet tillstyrker merparten av förslagen.

Lika viktigt som att förutsättningarna för utbildning är tydligt klargjorda, är att utbildningen är fullt ut finansierad. Lärarnas Riksförbund bedömer att starten av permanent gymnasial lärlingsutbildning kommer att kräva stora resurser, vilket ställer krav på den statliga finansieringen. Förbundet anser att vissa av de förslag som lämnas i utredningen är underfinansierade.

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget till en lag om gymnasial lärlingsanställning.

Remissvaret avser "Lärling — en bro mellan skola och arbetsliv (SOU 2010:19)".

Förbundets synpunkter på utbildningsdepartementets promemoria "Skolans och arbetsmarknadens regler vid gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial lärlingsanställning (U2010/5775/G)" bifogas detta remissvar.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-11-26 17.38

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll