Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
22 sep 2014

Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remisspromemoria.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker samtliga förslag i remisspromemorian. Förbundet har vid ett flertal tillfällen pekat på behovet av en tydligare kursplanestyrning av APL och en bättre handledarutbildning för blivande handledare. Förslagen i remisspromemorian och Skolverkets nya handledarintroduktion utgör viktiga steg i denna riktning.

Förbundet anser däremot att det förtydligade kravet på rektors ansvar för återkommande kontakt mellan lärare och APL-handledare måste följas upp och utvärderas. Det finns fortsatt medlemmar i Lärarnas Riksförbund som vittnar om en ohållbar arbetssituation gällande kontakterna med handledare, där tiden inte räcker till. Detta gäller inte minst på skolor där man bedriver både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-10-07 11.32

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll