Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
04 jul 2013

Med rätt att delta — nyanlända kvinnor och anhörig-invandrare på arbetsmarknaden
(SOU 2012:69)

Utredningens förslag syftar till att öka arbetskraftsdeltagandet bland nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare. Bland annat gör utredningen bedömningen att etableringsplanerna i betydligt större utsträckning än idag bör omfatta studier inom den kommunala vuxenutbildningen.

Ett förslag är att nyanlända invandrare ska ges möjlighet att delta i förberedande insatser i form av sex månaders kurs vid folkhögskola där sfi, baskunskaper och orienterande och arbetsförberedande insatser ska ingå. Lärarnas Riksförbund menar att den föreslagna sexmånaderskursen inte bara bör erbjudas på folkhögskolor utan även bör kunna anordnas vid komvux och hos andra utbildningsanordnare som bedriver vuxenutbildning på entreprenad. Det är också viktigt att den nyanlände får kontakt med studie- och yrkesvägledare som kan bedöma vilka utbildningsbehov som finns och vilka utbildningar som passar bäst.

Vidare föreslår utredningen att arbetsförmedlingen bör genomföra ett kompetensutvecklingsprogram om normer och föreställningar kopplade till kön och etnicitet, då handläggares bemötande och matchning av insatser färgas av antaganden om utrikesfödda kvinnor som grupp. Lärarnas Riksförbund anser att det är viktigt att denna kompetens även finns hos utbildningsanordnarna. Detta kräver kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-10 08.28

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll