Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
20 dec 2013

Nordisk kvalitetsmärkning för förskolor och skolor

Synpunkter på Nordiska Rådets medlemsförslag A 1608/medborgare om upprättande av en nordisk kvalitetsmärkning för förskolor och skolor, baserat på lärares och pedagogers aktiva arbete med likabehandling och jämställdhet


Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovan nämnda remisspromemoria. Lärarnas Riksförbund håller med om att ett målinriktat arbete i syfte att bereda alla barn möjligheten till en likvärdig utbildning är viktigt.

Förbundet avstyrker förslaget om att införa ett nordiskt kvalitetsmärke för likabehandling då detta – som hela skolsystemet i ett givet medlemsland – är en fråga för nationalstaten, genom lagstiftning och tillsyn av densamma.

Förbundet tillstyrker förslagen om en kartläggning av jämställdhetsarbetet för barnen och ungdomarna på skolorna i syfte att visa goda exempel på hur verksamhet kan bedrivas. Ett nordiskt kunskapsutbyte har möjlighet att gagna medlemsländerna.

Förbundet vill poängtera att lärarutbildningen i Sverige har lärandemål för förmågan att skapa lika villkor för barn och ungdomar oavsett kön. 

Beträffande pojkars sämre skolresultat menar förbundet att överrepresentationen av kvinnor bland vuxna i förskola och skola bör beaktas när man talar om en inkluderande skolgång.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-31 10.32

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll