Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
20 feb 2018

Ny möjlighet till uppehålls­tillstånd

Det är Lärarnas Riksförbunds bestämda ståndpunkt att lärarna inte ska involveras i en individs eventuella asylprocess och möjlighet att få uppehållstillstånd.

Det är viktigt att lärare fullt ut kan fokusera på det uppdrag som
professionen är satt att sköta, det vill säga ansvara för under­visningen av elever och studerande. Förbundet anser, inte minst med hänsyn till våra medlemmars psykosociala arbets­situation, att myndighetsbeslut inom andra politikområden än det utbildnings­politiska, i så stor utsträckning som möjligt skall lämnas utanför lärarnas yrkesutövning och uppdrag.

Uttolkningen av beslutad migrationspolitik, som förslagen i såväl
remissen som befintlig lagstiftning handlar om, ska ligga utanför lärarnas och skolans uppdrag. Det är en uppgift som åligger Migrationsverket att sköta, och det är också Migrationsverket som ska garantera rättssäkerheten i varje enskilt ärende, inte skolan och lärarna. Det innebär konkret att eventuella uppehållstillstånd till följd av migrationspolitiska beslut ska, enligt förbundets uppfattning, avgöras och beslutas med hänsyn till asylskäl, inte med hänsyn till i vilken utsträckning en individ närvarat vid lektioner och/eller i
vilken utsträckning han eller hon klarat av en utbildning.

Förbundet begränsar synpunkterna till att endast beröra förslagens koppling till lärarnas yrkesutövning, och då av principiell karaktär. Dessutom hänvisar förbundet till remissvaret på remissen Ju2016/08546/L7 från förra året.

Remissvaret finns att läsa i sin helhet härDokumentfil .pdf.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-26 11.34

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll